Szkolenie w Warszawie

W ubiegłym tygodniu (14.02.2017 r.) byliśmy w Warszawie na szkoleniu z zakresu pobierania wymazów od potencjalnych dawców szpiku dla Polskiej Instytucji MEDIGEN.


Szkolenie odbyło się w bardzo miłej atmosferze przy udziale najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.
Nasi delegaci byli z :
– OSP REPKI – woj.Mazowieckie
– OSP KOMORNIKI – woj.Wielkopolskie
– OSP LUBLINIEC – woj.Śląskie
– OSP STRZEBIŃ -woj.Śląskie
– OSP ŚCINAWA -woj.Dolnośląskie
– OSP JACZÓW – woj.Dolnośląskie
– OSP SMARDZÓW – woj.Dolnośląskie 
– OSP JERZMANOWA – woj.Dolnośląskie
– OSP KRZECZYN WIELKI – woj.Dolnośląskie

Niezmiernie jest nam miło Was poinformować, iż zaczynamy współpracę z MEDIGEN i będziemy poszukiwać dawców do Polskiego Banku Transplantologii.

Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy spełnia wyjątkową i unikalną misję na rzecz chorych na białaczki. Medigen to nie tylko podmiot leczniczy wykonujący skomplikowane i trudne badania diagnostyczne. Medigen to również wszechstronna pomoc chorym na białaczki i inne choroby hematologiczne. To takie nieformalne biuro spraw pacjentów zajmujące się wszelkimi problemami, na jakie napotykają chorzy i ich bliscy. Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy wykonuje szereg badań diagnostycznych służących zarówno leczeniu jak i profilaktyce.

Jako jedyne laboratorium w kraju posiadamy wszystkie certyfikaty (zobacz certyfikaty uzyskane przez Medigen Sp. z o.o. Podmiot Leczniczy) niezbędne w krajach Unii Europejskiej i innych do zapewnienia najwyższej jakości naszych usług. Profil badań przez nas wykonywanych wymaga najwyższych umiejętności. Są to badania które decydują o życiu pacjenta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa biorcy i dawcy powstał międzynarodowy system akredytacji procesów dawstwa oraz pobierania szpiku. Według wytycznych międzynarodowych obowiązuje posiadanie certyfikatu EFI (European Federation of Immunogenetics) lub ASHI (American Society for Histocompatibility and Immunogenetics). Posiadana przez nas akredytacja daje gwarancję profesjonalizmu Podmiotu Leczniczego Medigen Sp. z o.o.

Posiadamy certyfikat ISO. Co roku, od początku działalności naszej firmy, bierzemy udział w międzynarodowej kontroli jakości oraz sprawdzamy nasze oznaczenia w Polsce. Posiadamy pozwolenie Ministerstwa Zdrowia (5 lat) na procedury i czynności w zakresie pobierania, przechowywania i testowania komórek i tkanek. Doborami dawców do przeszczepów zajmujemy się od początków historii polskiego przeszczepiania szpiku, zwłaszcza allogenicznego. Jesteśmy jej współtwórcami.

Dodaj komentarz