9 lipca 2022 na Śląsku odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Dzień Boronowa. Jej organizatorami byli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pani Dyrektor Ewa Stefaniak oraz Wójt G miny Boronów, Pan Krzysztof Bełkot. W programie były liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, stoiska z rękodziełem, występy sekcji artystycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie, koncert zespołu Universe oraz finalistów konkursu Must Be The Music, a impreza zakończyła się zabawą taneczną przy muzyce DJ Rafała.

Do udziału z festynie zaproszeni zostali również przedstawiciele Stowarzyszenia ze Śląska. P oprowadzili oni warsztaty z pierwszej pomocy. Swych sił mógł spróbować każdy, a chętnych nie brakowało.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.