11 września 2021 przedstawiciele Stowarzyszenia ze Śląska oraz z Dolnego Śląska byli obecni na oficjalnym zaprezentowaniu miejsca poświęconemu działalności Stowarzyszenia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach w województwie śląskim. Uczynił to osobiście Dyrektor tej placówki, bryg. mgr. inż. Janusz Gancarczyk. W gablotach znajdujących się w budynku muzeum znalazły się przedmioty dotyczące działalności Stowarzyszenia, jak również te przekazane przez członków i partnerów grupy. Na jego różnorodność złożyły się zbiory przekazane przez Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Ancona ODV, Accademia di Oplologia e Militaria, Wojskowy Klub Biegaczy META, Formoza Challenge, Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowej ONZ w Kambodży 1992 – 1993, Bractwa Weteranów w Polsce, Straży Pożarnej z Kamieńca Podolskiego, Szkoły Mundurowej z Kamieńca Podolskiego, Starostwa Kamieńca Podolskiego. W ten sposób działalność Stowarzyszenia została udokumentowana dla potomnych w największym muzeum pożarnictwa w Polsce, a równocześnie stała się realnie częścią strażackiej historii.

W tym miejscu wolontariusze przeprowadzili także pokaz i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, tak w wersji standardowej, jak również przy użyciu gogli wirtualnych od 4helpvr. Zainteresowanie nową wiedzą i umiejętnościami oraz odpowiedzialnym podejściem do praktycznej strony tego zagadnienia przez zwiedzających okazał się olbrzymi i dowiódł


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.