28 czerwca 2022 na boisku piłkarskim w Herbach na Śląsku odbył się Piknik Śląsko – Rycerki. W programie m.in. wioska rycerska zorganizowana przez Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego, występy artystyczne grup działających przy GOK Herby, koncert Boronowieckiej Orkiestry Dętej, warsztaty rękodzieła, wystawa ptactwa i innych zwierząt, animacje, pokazy strażackie czy przejażdżki konne.

Zabezpieczeniem tej imprezy od strony medycznej zajęli sie wolontariusze OSP GRS SWPB Województwa Śląskiego. Przekazywali oni również swoją wiedzę, ucząc zainteresowanych pierwszej pomocy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.