Stowarzyszenie ochotnicza straż pożarna grupa ratownictwa specjalistycznego „Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce” jest prężnie działającą organizacją na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. W swoich strukturach skupiamy ponad 200 członków, którzy na co dzień poświęcają swoje życie i zdrowie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji i innych służbach, których statutowym działaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, a także ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Zarząd

Funkcja

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Sekretarz Zarządu

Skarbnik Zarządu

Imię i nazwisko

Paweł Gębalski

Andrzej Sajak

Norbert Malczewski

Małgorzata Gębalska

Członkowie Zarządu - Koordynatorzy Województw

Województwo

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Imię i nazwisko

Paweł Gębalski

Paweł Papierski

Paweł Pioterczak

N/N

Łukasz Góra

Michał Jakima

Piotr Pankiewicz

Marcin Cyryc

Marcin Dziedzic

Bogusław Lewkowicz

Sławomir Woziński

Marta Gałuszkiewicz

Jakub Bugajski

Michał Horak

Alicja Kucharska

Maciej Romanowski

Komisja Rewizyjna

Funkcja

Szef Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Imię i nazwisko

Adrian Kuczyński

Kamila Wojciechowska

Marcin Zabijak