Nasi wolontariusze startują w różnego rodzaju biegach i zawodach sportowych. Formoza Challenge, Bieg Katorżnika, Turniej Piłki Prądowej, Piłka Błotna, Rekordowa Nocna Piątka, Firefighter Combat Challenge – to tylko niektóre zawody, w których brali udział. W ten sposób promują zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, jednocześnie upowszechniając swoją działalność.