Naszymi wolontariuszami są strażacy, ratownicy, ratownicy medyczni i lekarze. Dzięki ich umiejętnościom i stale podnoszonym kwalifikacjom mamy możliwość organizowania profesjonalnych pokazów strażackich i ratowniczych. Uczymy również pierwszej pomocy, zwiększając w ten sposób świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i ratowania ludzkiego życia.