Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do pracy na terenie kraju. Wychodzimy poza jego granice. W roku ubiegłym wspomogliśmy zbiórką wielkanocną naszych rodaków na Kresach, a w tym roku dzieci z domów dziecka w Kamerunie. Nasi wolontariusze zabezpieczali medycznie obchody Bitwy pod Monte Cassino we Włoszech, gdzie poznali włoskich strażaków. Ich zaproszenie na manewry ratowniczo – techniczne w Polsce skutkowało rozpoczęciem współpracy międzynarodowej.