Kolejna akcja miała miejsce w dniu 29 listopada 2016 roku w PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas Wampiriady, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez Koło Młodych Medyków.

W tym dniu szukaliśmy bliźniaka genetycznego dla 10 letniego Michałka Buczka z Głogowa. Wspólnie ze studentami oraz Strażakami Ochotnikami z Jaczewa, Ścinawy oraz Rzeszotar zarejestrowaliśmy 44 osoby. 
Dziękujemy Prezydentowi Legnicy, Panu Tadeuszowi Krzakowskiemu za objęcie patronatem honorowym akcji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.